Akty prawne związane z podpisem elektronicznym.

Aktualne akty prawne:

Nazwa dokumentuPlik
Ustawa z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej Dz.U. z 2016 r. nr 1579
PDF
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2016r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE
PDF